Edge Computing i uczenie maszynowe

Szukasz rozwiązań do optymalizacji maszyn i odpowiednich systemów, aby jeszcze lepiej wykorzystać dane dotyczące pracy urządzeń? Edge computing i uczenie maszynowe oferują szeroki zakres możliwych zastosowań i pomagają zwiększyć wydajność procesów. Oferujemy rozwiązania różnych producentów, niezbędne do rozbudowy i modernizacji automatyki przemysłowej poprzez optymalizację opartą na danych.

Siemens

   

© Siemens AG 2019. Alle Rechte vorbehalten.

Jak można skorzystać z technologii Edge Computing?

W przypadku Egde nie trzeba już wybierać pomiędzy Chmurą a Edge Computing. Można korzystać
z obu rozwiązań, w zależności od przypadku użycia. Dzięki Industrial Edge możliwe są rozwiązania lokalne, oparte na chmurze i hybrydowe. Industrial Edge Management to centralna infrastruktura za pomocą której można zarządzać wszystkimi podłączonymi urządzeniami brzegowymi, a także ich oprogramowaniem, w obrębie fabryki lub na całym świecie. Zamiast przeprowadzać aktualizacje oprogramowania i poprawki zabezpieczeń na każdym urządzeniu z osobna, wszystko jest kontrolowane centralnie z jednego systemu, który może być zainstalowany na miejscu lub w chmurze, w zależności od potrzeb. Ponadto, dzięki gotowemu do użycia Edge Runtime, na którym można zainstalować dowolne aplikacje Industrial Edge, zmniejsza się nakład pracy związany z uruchomieniem systemów opartych na komputerach PC. Industrial Edge umożliwia wykorzystanie technologii Edge Computing w setkach maszyn i urządzeń, nawet rozproszonych po całym świecie. Urządzenia i aplikacje można w każdej chwili dostosować do nowych wymagań.


Dzięki Industrial Edge można optymalnie zbierać i analizować dane z maszyn podczas bieżącej produkcji, bez zakłócania pracy. To gotowe do użycia rozwiązanie klasy przemysłowej pozwala zautomatyzować procesy informatyczne - od opracowania aplikacji po jej wdrożenie i obsługę. Można również uruchamiać oprogramowanie w sposób elastyczny w zakładach produkcyjnych
lub na maszynach rozmieszczonych na całym świecie.

Festo

   

System automatyki Festo CPX

Inteligentne produkty 4.0 zapewniające dane

Jak można usprawnić konserwację, monitorowanie stanu technicznego lub przeprowadzić konserwację prewencyjną? Czy można przewidzieć jakość maszyn w przyszłości oraz zmniejszyć ich zużycie i koszty energii? Jak wyraźne zwiększyć główne wskaźniki wydajności, takie jak OEE?

Takie możliwości oferują dane i umiejętność odczytu ich znaczenia. Sztuczna inteligencja (AI) zapewnia optymalizację i w oczywisty sposób ulepsza nawet dobrze działające systemy.

Conrad i Festo oferują inteligentne produkty do tego celu:

Moduł efektywności energetycznej MSE6-E2M to nowoczesne urządzenie wykorzystywane do optymalizacji zużycia energii. Jego działanie polega na monitorowaniu zużycia sprężonego powietrza. Wykrywa zwiększone zużycie, które może być spowodowane przez nieszczelności. Ponadto moduł zatrzymuje dopływ sprężonego powietrza, kiedy maszyna jest w stanie nieprodukcyjnym w celu uniknięcia niepotrzebnego zużycia tego medium.

Terminal CPX jest idealny jako platforma automatyzacji. Oferuje unikalną komunikację poprzez Fieldbus/Ethernet z kompleksową diagnostyką i monitorowaniem stanu za pośrednictwem MQTT. Zawiera interfejsy do sterowanego przez aplikację Festo Motion Terminal, a także zdecentralizowany sterownik CPX-CEC, który posiada już zintegrowane serwery OPC-UA do połączeń 4.0.


Bezproblemowa łączność i sztuczna inteligencja (AI) 

Duże znaczenie mają koncepcje bezproblemowego łączenia wszystkich komponentów w sieć za pomocą nowoczesnych standardów komunikacji 4.0, takich jak MQTT lub OPC-UA. Ważna jest również ocena danych przy pomocy najnowocześniejszych narzędzi, takich jak sztuczna inteligencja. Festo oferuje obie te funkcje: połączenie od przedmiotu obrabianego przez mechanikę, pneumatykę i elektrykę do chmury. Festo Automation Experience to łatwe w użyciu rozwiązanie, dzięki któremu można wykorzystać sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe, aby uzyskać wysoką wartość dodaną z danych generowanych przez Twoje systemy. Do instalacji w maszynie (on-edge), w fabryce (on-prem) lub w chmurze.


Więcej rozwiązań i rekomendowanych produktów

Szukasz dodatkowych możliwości, aby jeszcze bardziej usprawnić procesy związane z systemami automatyki? Chcesz zmodernizować lub efektywniej wykorzystać transmisję danych i przetwarzanie swoich systemów? Oferujemy wiele innych rozwiązań do wdrażania i rozszerzania szerokiej gamy aplikacji. Dzięki naszym komponentom można szybko i łatwo uzyskać dostęp do maszyn w celu zapewnienia bezpiecznej pracy w środowisku przemysłowym
lub do zaawansowanego uczenia maszynowego.Trzymaj rękę na pulsie - więcej interesujących tematów ze świata techniki automatyzacji i pneumatyki