Wymagana precyzja? Wysokiej jakości technologia zapewnia dokładne wyniki.

Dokładne wyniki pomiarów nie są przypadkowe. Wynikają one raczej z umiejętnego wykorzystania wysokiej jakości techniki pomiarowej, fachowej wiedzy i prawidłowej interpretacji. W laboratoriach badawczych podstawą pracy naukowej jest profesjonalna technika pomiarowa.

Conrad oferuje szeroki wybór sprzętu pomiarowego i analitycznego dla wszystkich obszarów zawodowych, takich jak badania i rozwój, technologia laboratoryjna i warsztat elektroniczny.

Laboratorium elektroniczne  Urządzenia laboratoryjne Stanowiska naprawcze Serwisy

       

https://www.conrad.pl/binaries/content/gallery/ccpjunior/banners/landing-pages/single-pages/badania-i-pomiary/urzadzenia-laboratoryjne/elektroniklabor-600x300.png

Laboratorium elektroniczne

Branże 4.0, IIoT i IoT są obecnie wszechobecne. Wszelkie projekty i konstrukcje prawie zawsze tworzone są najpierw w postaci cyfrowej. Różne programy komputerowe pozwalają na przeprowadzenie symulacji w celu opracowania układu bez konieczności testowania sprzętu.

W pewnym momencie pojawiają się prototypy, a następnie seria O, seria wstępna do produkcji, które są testowane w laboratoriach elektronicznych pod kątem prawidłowego działania, kompatybilności elektromagnetycznej i zgodności z określonymi normami. W zależności od wymagań stosowane są urządzenia wysokiej klasy.
 

Polecane produkty

Przeprowadzaj badania i testy dzięki zasilaczom firmy Rohde & Schwarz

Nowoczesne obwody wymagają różnych poziomów napięcia i prądu dla różnych warunków pracy np. symulacja sekwencji włączania wbudowanego systemu wymaga specjalnych profili napięciowych i prądowych zsynchronizowanych na kilku kanałach.

Zasilacze firmy Rohde & Schwarz wyposażone są w zintegrowany generator arbitralny (nie dotyczy R&S®HM7042-5). Oznacza to, że poziomy napięcia i prądu można łatwo generować i dostosowywać w czasie w zależności od wymagań aplikacji. Umożliwia to m.in. testy ładowania i rozładowania akumulatorów oraz symulację prostych sygnałów TTL.

Krótsze czasy opracowywania układów energoelektronicznych dzięki zastosowaniu oscyloskopów do rozwiązywania problemów z EMC

Oscyloskopy Rohde & Schwarz oferują rozbudowaną, łatwą w użyciu funkcję analizy FFT do pomiaru wielkości składowej częstotliwości. Użytkownik może jednocześnie oglądać sygnały związane z daną dziedziną czasową i w ten sposób przypisać niepożądane emisje widmowe do odpowiednich zdarzeń w danej dziedzinie czasowej. To sprawia, że oscyloskopy te są wydajnymi samodzielnymi przyrządami do pomiaru zakłóceń w projektach energoelektronicznych na wczesnym etapie rozwoju.

       

 

 

https://www.conrad.pl/binaries/content/gallery/ccpjunior/banners/landing-pages/single-pages/badania-i-pomiary/urzadzenia-laboratoryjne/laboratorium-600x300.png

Urządzenia dla laboratoriów

Laboratoryjne przyrządy pomiarowe odpowiednie dla elektrotechniki, elektroniki, medycyny, biologii, fizyki jak również produkcji i inżynierii muszą spełniać wymagania specyficzne dla danego laboratorium.  W tym celu dostępna jest szeroka gama urządzeń testowych i kontrolnych, które mierzą i oceniają sygnały.

Ponadto wysoce profesjonalny sprzęt pomiarowy dostarcza również informacji na temat składu gleb, gazów i cieczy. Bez względu na to, jakie zadanie jest do wykonania, Conrad posiada potrzebny sprzęt i akcesoria.

Polecane produkty

Dokładne wagi laboratoryjne Kern

Projektowanie stanowisk pracy w laboratorium podlega wielu różnym wymaganiom i potrzebom, co utrudnia jednolite, kompletne rozwiązania ze względu na ich złożoność.

Wagi laboratoryjne i analityczne Kern spełniają wszystkie wymagania efektywnej i precyzyjnej pracy zarówno w laboratorium, jak i w przemyśle. Wszystkie ważne funkcje, a także interfejsy danych są już zintegrowane lub można je dodać zgodnie z własnymi wymaganiami. To sprawia, że precyzyjne wagi laboratoryjne i analityczne Kern o wysokiej rozdzielczości nadają się do wielu różnych zastosowań i miejsc pracy (np. zapewnianie jakości, badania i rozwój, produkcja i przemysł farmaceutyczny).

 

  • Wszystkie ważne funkcje laboratoryjne (np. funkcja receptury) 
  • Standardowe wyposażenie z interfejsem danych
  • Wysokiej jakości systemy pomiarowe
  • Solidna i stabilna konstrukcja

       

Polecane produkty

https://www.conrad.pl/binaries/content/gallery/ccpjunior/banners/landing-pages/single-pages/badania-i-pomiary/urzadzenia-laboratoryjne/naprawy-600x3000.png

Stanowiska naprawcze

Aby móc naprawić wadliwe urządzenie, potrzebujesz wiedzy, specjalnych stacji roboczych, które w zależności od zastosowania muszą być odporne na wyładowania elektrostatyczne oraz zasilaczy i urządzeń pomiarowych do lokalizacji uszkodzeń.

Najwyższe standardy obsługi i napraw w warsztacie elektronicznym

Prąd elektryczny może stanowić zagrożenie dla życia. Ponieważ nie możemy go zobaczyć ani usłyszeć jesteśmy uzależnieni od ochrony przed nagłymi wstrząsami elektrycznymi podczas używania i testowania urządzeń elektrycznych poprzez jasno określone normy. 

W celu ochrony elektronika urządzenia pomiarowe muszą być wyposażone w odpowiednią ochronę, określa to  norma bezpieczeństwa IEC 61010-1. Klasyfikacja CAT (kategoria) przyrządu definiuje w którym miejscu instalacji przyrząd może być bezpiecznie użytkowany. Informacja ta jest zazwyczaj umieszczana na przyrządzie między zaciskami pomiarowymi i występuje jako CAT II, CAT III lub CAT IV. CAT I nie jest już generalnie używana, ponieważ nie znajduje praktycznego zastosowania.

       

 CAT I: Brak kategorii pomiarowej - pomiary na obwodach, k tóre nie mają bezpośredniego podłączenia z siecią, urządzeniach zasilanych bateryjnie, konwencjonalnej elektryce samochodowej.  CAT II: Pomiary w obwodach, które mają bezpośrednie połączenie z siecią niskiego napięcia za pomocą wtyków, np. urządzenia gospodarstwa domowego, przenośne urządzenia elektryczne. CAT III: Pomiary w obrębie instalacji budynku (stacjonarne odbiorniki z niewtykanymi przyłączami, przyłącza do rozdzielaczy, urządzenia zainstalowane na stałe w rozdzielaczu), np. poddystrybucja. CAT IV: Pomiary u źródła instalacji niskonapięciowej (licznik, przyłącze główne, pierwotne zabezpieczenie nadprądowe), np. licznik, niskonapięciowa linia napowietrzna, domowa puszka przyłączeniowa.

 

Polecane produkty

Nowy METRAHIT IM XTRA

Wraz z METRAHIT IM XTRA, Gossen Metrawatt wprowadza nowy wielofunkcyjny multimetr, który został opracowany  z myślą o rozwiązywaniu szerokiego zakresu problemów. METRAHIT IM XTRA spełnia wymagania kategorii pomiarowych CAT III (1000 V) i CAT IV (600 V). Zapewnia to bezpieczeństwo aplikacji dla użytkownika w warsztacie, laboratorium lub podczas pracy mobilnej. W laboratorium i w warsztacie, za pomocą jednego urządzenia można realizować wiele różnych funkcji pomiarowych:

  • Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej RMS TRMS AC/AC+DC dla prądu/napięcia do 10/100 kHz 
  • Pomiar rezystancji izolacji do 3,1 GΩ zgodnie z EN61557-2/VDE 0413-2 
  • Test ciągłości, pomiar prądu za pomocą czujników cęgowych 
  • Badanie izolacji RLOW zgodnie z normą EN61557-4/VDE 0413-4 
  • Precyzyjny pomiar temperatury, pomiar pojemności, test diod, test ciągłości

Polecane produkty

Serwisy