Siemens Sirius - nowoczesny system elementów szaf rozdzielczych

Siemens Sirius - nowoczesny system elementów szaf rozdzielczych

Oferta wyłączników silnikowych, przekaźników przeciążeniowych, styczników i softstartów serii SIRIUS od firmy Siemens pozwala na kompleksowe wyposażenie szaf sterowniczych. Moduły SIRIUS redukują ilość okablowania oraz pomyłek przy maksymalnej elastyczności instalacji.

Siemens SIRIUS

System SIRIUS to nowa generacja urządzeń potrzebnych do ochrony, załączania oraz rozruchu silników i systemów. Wyłączniki silnikowe, przekaźniki przeciążeniowe, styczniki czy softstarty – to produkty dostępne w szerokiej gamie wersji i w optymalnie dopasowanych rozmiarach. System modułowy SIRIUS dzięki łatwemu okablowaniu oszczędza miejsce w szafach sterowniczych, zapewnia niezawodność działania i wysoki poziom zabezpieczeń. Konfiguracja, instalacja, łączenie i konserwacja są niezwykle proste i szybkie. Ważną cechą modułowych urządzeń serii SIRIUS jest ich kompatybilność z nową generacją silników IE3.

Korzyści zastosowania systemu Siemens SIRIUS

 • Szybkie i efektywne budowanie panelu sterowniczego
 • Maksymalna funkcjonalność
 • Do zróżnicowanych zastosowań i wymagań rynkowych
 • Szeroki zakres produktów od pojedynczego elementu do kompletnego systemu
 • Uniwersalne zastosowanie, certyfikacja globalna, zgodna z normami
 • Niezwykle szeroki zakres zastosowań obejmujący wszystkie standardowe zadania, jak i ekstremalne aplikacje
 • Modułowa struktura we wszystkich rozmiarach, obejmująca wszystkie rodzaje aplikacji dzięki szerokiej gamie akcesoriów
 • Oszczędność miejsca
 • Integracja z systemami automatyki, prosta wymiana danych
 • Niezawodny monitoring systemu
 • Wysoka niezawodność działania
 • Kompleksowe rozwiązanie zapewniające wszystkie narzędzia do digitalizacji w inżynierii
 • Modułowa seria standardowych komponentów do 250 kW / 400 V w zaledwie siedmiu rozmiarach

Korzyści z zastosowania Siemens Sirius

Fot. Charakterystyka Siemens SIRIUS / Źródło: siemens-info.com

Styczniki SIRIUS

Styczniki SIRIUS w wersji z zaciskami śrubowymi, sprężynowymi lub oczkowymi mogą być stosowane zarówno w obwodach głównych, jak i pomocniczych. Dla zmniejszenia ilości przewodów sterowniczych można je wyposażyć w dodatkowy interfejs AS-i lub IO-Link. Warto zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania styczników o wielkości od S00 do S0 do rozruchu nawrotnego lub gwiazda-trójkąt poprzez przyłączenie modułów funkcyjnych. Rozbudowa instalacji jest łatwa dzięki optymalnie rozmieszczonym obwodom ochronnym i blokom styków pomocniczych.

 • Styczniki mocy do załączania silników 3RT2 o wielkości S00 i S0 cechują się niezwykłą elastycznością. Styczniki o wielkości S0 posiadają zamontowane dwa zestyki pomocnicze gwarantujące jeszcze lepszą pewność i najwyższą niezawodność. Styczniki o wielkościach S00, S0 i S2 można łatwo wykorzystać do rozruchu napędów w układzie nawrotnym bądź gwiazda-trójkąt poprzez przyłączenie modułów funkcyjnych.
 • Styczniki pomocnicze 3RH pełnią rolę aparatów łączeniowych w obwodach pomocniczych i obwodach sterowania. Mogą być stosowane do realizacji układów sterowania, sygnalizacji oraz blokad elektrycznych.
 • Styczniki sprzęgające o niskim poborze mocy i szerokiej tolerancji napięcia zasilającego cewkę, przeznaczone są do załączania silników i do pracy w obwodach sterowniczych oraz pomocniczych. Współpracują z elektronicznymi wyjściami układów sterujących. Wbudowany ogranicznik przepięć zapewnia ochronę przed przepięciami spowodowanym pracą cewki stycznika w czasie przełączeń. Wysoka niezawodność zestyków pomocniczych gwarantuje przekaz sygnałów nawet tych o niskim napięciu rzędu 5 V.

Softstarty SIRIUS 3RW

To rozwiązania zapewniające korzystanie z łagodnego rozruchu i zatrzymywania 3-fazowych silników asynchronicznych. Regulują czas i napięcie rozruchowe, chronią przed przeciążeniami oraz umożliwiają ustawienie czasu zatrzymania za pomocą potencjometru. Zintegrowany bypass zabezpieczony jest w czasie pracy przez elektroniczny system gaszenia łuku, który chroni przed uszkodzeniem styków w przypadku awarii. Utrzymują prąd we wszystkich 3 fazach na najniższym poziomie przez cały czas rozruchu. Softstarty SIRIUS 3RW to urządzenia spełniające wymagania rozruch silników standardowych oraz o wysokich wymaganiach.

 • Układy łagodnego rozruchu SIRIUS 3RW30

Redukcja momentu rozruchowego w softstartach SIRIUS 3RW30/31 chroni sieć przed niebezpiecznymi udarami prądowymi i oszczędza silnik. Za pomocą jednego modułu łączącego można zbudować bezpiecznikowe układy zasilania o niedużych rozmiarach. Mogą być stosowane niemal wszędzie np. do napędu przenośników taśmowych, szlifierek, pił, kompresorów, do silników o mocy do 55 kW przy 400 V. Softstarty 3RW30/31 sterowane są bezpośrednio przez wejście sterujące lub mikroprocesorowo bez dodatkowych przekaźników pośredniczących.

 • Układ łagodnego rozruchu SIRIUS 3RW40

SIRIUS 3RW40 to dwufazowy sterowalny softstart w zakresie mocy do 250 kW (przy 400 V). Posiada wszystkie zalety 3RW30, a dodatkowo opatentowaną metodę sterowania zwaną „równoważenie biegunowości” (ang. Polarity Balancing) oraz szereg funkcji ochronnych. Powoduje ona rozruch silnika z równomiernym przyrostem obrotów, momentu obrotowego oraz prądu. Wbudowany system styków bocznikujących minimalizuje ilość wydzielanego ciepła, dzięki czemu eliminowane jest nagrzewanie sąsiadujących elementów łączeniowych. Potencjometr obrotowy o czterech położeniach umożliwia ustawienie różnych czasów wyzwalania przeciążeniowego. Ochrona silnika przed przeciążeniem i ochrona własna urządzeń pozwala na rezygnację z dodatkowych przekaźników przeciążeniowych. Wbudowany układ kontroli informuje za pomocą trzech diod LED o aktualnym stanie pracy i zakłóceniach takich jak: niedopuszczalny czas wyzwalania, zanik napięcia zasilania, zanik fazy, przeciążenie termiczne oraz usterka urządzenia.

 • Układ łagodnego rozruchu SIRIUS 3RW44

Do zastosowań z ciężkimi rozruchami i wybiegami przeznaczony jest SIRIUS 3RW44 z innowacyjną regulacją momentu obrotowego, wyświetlaczem graficznym oraz połączeniem komunikacyjnym przez PROFIBUS. Moduł gwarantuje brak udarów momentu obrotowego oraz przepięć łączeniowych podczas rozruchu. Możliwe jest jego stosowanie w napędach do 710 kW w układach połączeń standardowych i do 1200 kW z połączeniem w wewnętrzny trójkąt. Klawiatura z podświetlanym wyświetlaczem graficznym pozwala wprowadzić optymalne parametry rozruchu i wybiegu silnika. Wyświetlacz w sposób ciągły pokazuje stan pracy i wartości pomiarowe, a także ostrzeżenia oraz informacje o zakłóceniach. Wbudowany system styków bocznych zmniejsza ilość wydzielanego ciepła, a nastawiane ograniczenie prądowe eliminuje prądy udarowe przy załączaniu.

Hybrydowe układy rozruchowe są tak wąskie, że zmieszczą się w każdej szafie sterowniczej. Najlepiej sprawdzają się podczas sterowania małych silników o mocy do 3kW np. w pompach, dmuchawach czy wentylatorach oraz we wszystkich aplikacjach o dużej częstotliwości łączeniowej. Dodatkowo hybrydowe moduły mogą zostać przyłączone za pomocą złącza do przekaźników bezpieczeństwa 3SK. Obudowa o szerokości 22,5 mm pozwala na sprawniejszą i efektywniejszą rozbudowę już działającego systemu. Hybrydowe układy rozruchowe 3RM1 dostępne są w dwóch wersjach: do rozruchu bezpośredniego i nawrotnego. Oba warianty są identyczne pod względem wymiarów, sterowania i konfiguracji. Wyposażone są w układ ochrony przeciążeniowej, dzięki czemu nie ma potrzeby montowania osobnego przekaźnika przeciążeniowego.

W porównaniu do klasycznych układów termicznych, w układach SIRIUS 3RM1 obniżony został poziom strat mocy, co wpłynęło na zmniejszenie potrzeby chłodzenia układów. Układy rozruchowe SIRIUS 3RM1 to połączenie zalet styczników i aparatów półprzewodnikowych. Załączanie i wyłączanie odbywa się z wykorzystaniem odpornego członu półprzewodnikowego, natomiast podczas pracy załączany jest człon przekaźnikowy powodujący oszczędność energii oraz wydłużenie czasu eksploatacji urządzenia.

Przekaźniki bezpieczeństwa SIRIUS 3SK

Przekaźniki bezpieczeństwa 3SK realizują typowe funkcje bezpieczeństwa:

 - rozłączanie w sytuacji zagrożenia,

 - monitorowanie czujników bezpieczeństwa,

 - kontrolowanie właściwego działania przekaźników bezpieczeństwa.

SIRIUS 3SK produkowane są w dwóch wariantach:

 • 3SK1 Standard – podstawowa jednostka wyposażona w wejścia przekaźnikowe oraz półprzewodnikowe. Przeznaczona jest do kontroli czujników i sterowania elementami wykonawczymi w aplikacjach lokalnych o małej liczbie czujników i wyjść.
 • 3SK1 Advanced – wielofunkcyjna seria przekaźników posiadająca wszystkie funkcje jednostki Standard, a dodatkowo wyposażona w zwłoczne lub bezzwłoczne wyjścia. Nowoczesna konstrukcja znacznie ogranicza czas montażu dzięki wyeliminowaniu konieczności łączenia przewodami poszczególnych modułów.

Przekaźniki bezpieczeństwa SIRIUS 3SK1 pozwalają na prostą parametryzację z wykorzystaniem mikroprzełączników na frontowej ściance aparatów. Możliwy jest m.in. wybór rodzaju startu (automatyczny/monitowany) i wejścia (jedno-/dwukanałowe).

System zarządzania pracą napędów SIMOCODE

SIMOCODE pro (SIRIUS Motor Management and Control Devices) to modułowy system do ochrony i sterowania pracą silników niskonapięciowych o stałej prędkości obrotowej. SIMOCODE pro:

 • realizuje funkcje ochronne i sterujące silnika
 • monitoruje parametry eksploatacyjne, serwisowe i diagnostyczne
 • odpowiada za komunikację pomiędzy systemem automatyki a układem zasilania silnika
 • otwiera komunikację przez magistralę PROFIBUS DP, PROFINET i OPC UA.

Przetwarzanie, montaż, transport - te i podobne funkcje są realizowane na wielu zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Dzięki szerokiej ofercie modułowego systemu SIRIUS znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przełączania, zabezpieczania, uruchamiania i monitorowanie silników.Zastosowanie Siemens Sirius na linii produkcyjnej

Źródło: siemens-info.com

System zarządzania pracą napędów SIMOCODE pro zwiększa bezpieczeństwo w wielu aplikacjach z różnych gałęzi przemysłu. Prosta budowa systemu sprawia, że jest łatwy w uruchomieniu, obsłudze oraz w integracji z nadrzędnymi systemami sterowania.

Konfiguracja i programowanie

Do konfiguracji i sterowania SIMODOCE pro nie potrzeba dodatkowego oprogramowania, te czynności można wykonać z poziomu portalu TIA. Podłączenie SIMOCODE pro do sieci PROFIBUS DP lub PROFINET zapewnia dostęp do danych i komunikatów diagnostycznych oraz ich przetwarzania w celu sterowania instalacją w dowolnym miejscu. Jednostki podstawowe oferowane są w trzech wersjach:

 • SIMODOCE pro C

Typoszereg SIMOCODE pro C sprawdza się szczególnie przy przechodzeniu z odgałęzień silnikowych konwencjonalnych na odgałęzienia zdolnego do komunikacji. Zbudowany jest z jednostki podstawowej i połączonego za pomocą kabla systemowego, oddzielnego modułu przekładników prądowych.

 • SIMOCODE pro S

Jest kompaktowym systemem zarządzania pracą napędów w układach rozruchu bezpośredniego i nawrotnego. Jednostki podstawowe wyposażone są w 4 wejścia cyfrowe i 2 monostabilne wyjścia przekaźnikowe swobodnie programowalne oraz przyłącze dla termistora. SIMOCODE pro S realizuje najprostsze zadania takie jak ochrona silnika przed przeciążeniami, asymetrią faz, a także skomplikowane algorytmy sterowania dla rozruchu bezpośredniego, układu nawrotnego, rozruchu gwiazda-trójkąt, steruje układem miękkiego rozruchu z ochroną termistorową oraz monitoruje temperatury i doziemienia. SIMOCODE pro S umożliwia komunikację przy pomocy protokołu PROFIBUS.

 • SIMOCODE pro V

Elastyczny system zarządzania pracą silników z bardziej zaawansowanym zakresem funkcji w porównaniu do SIMOCODE pro S. Jednostka podstawowa dostępna jest w dwóch wersjach: SIMOCODE pro V z interfejsami PROFIBUS i SIMOCODE pro V PN z interfejsami PROFINET. Do obu wersji można dołączyć maksymalnie pięć opcjonalnych modułów rozszerzających, w tym również moduły typu fail-safe. System ten posiada zintegrowane narzędzia software do projektowania, parametryzacji urządzeń zgodne z wymaganiami dla danej aplikacji.

 

Polecane produkty:

Polecane kategorie:

Polecane akcesoria:

Jeśli uważasz, że możemy poprawić ten artykuł dzięki Tobie, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]. Dziękujemy - Zespół Conrad.

"